Tedarikçi Davranış Kuralları

Topluma, insanlara ve çevreye saygılı davranmanın sürdürülebilir geleceğin anahtarı olduğuna inanıyoruz. Tüm satın alma faaliyetlerinde en yüksek etik standartları gözetme konusunda kararlıyız. Bu nedenle, bu Tedarikçi Davranış Kuralları, tedarikçilerden tüm tedarik ilişkilerinde beklentilerimizi açıklamak ve uluslararası kabul görmüş tedarik etiğine uyulmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Tedarik zincirimizdeki tedarikçilerden ve tedarikçilerinden aşağıdaki sosyal, çevresel ve etik sorumlulukları benimsemelerini bekliyoruz.

TOPLUMA ve İŞ ORTAKLARINA SAYGI

Kanun ve Yönetmeliklere Uygunluk

Tedarikçilerimiz, işlerini yürüttükleri ülkelerin yürürlükteki tüm yasa, kural ve yönetmeliklerine uymayı taahhüt eder.

Rüşvetle Mücadele

Tedarikçilerimiz her türlü rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklamadan kaçınmayı taahhüt etmişlerdir. Daha spesifik olarak, aşağıdaki eylemler tolere edilmez:

- Kamu Görevlisine veya özel bir kuruluşa doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik bir avantaj veya başka bir yarar sağlamak, söz vermek .(Doğrudan Rüşvet)

- Doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir tarafın ekonomik avantajını veya başka bir fayda edinimini sağlayan talebi kabul etmek.(Dolaylı Rüşvet)

Hediyeler, müşteriler, tedarikçiler ve diğer üçüncü taraflarla ilişkiler kurmada olumlu bir rol oynayabilir. Tedarikçilerimizin hediye politikası, hediyeleri minimum değerde kabul etmek ve makul olanın dışına çıkmamaktır.

Gizli Bilgi 

Gizli verilerin paylaşımını tolere etmiyoruz. Tedarikçilerimiz kişisel veriler / bilgiler dahil olmak üzere başkalarının hassas, gizli ve özel bilgilerinin güvenliğini sağlar.

Çıkar çatışması 

Tedarikçilerimizin, çıkar çatışması görünümü veren tüm çıkar çatışmalarından veya durumlardan kaçınmaları beklenmektedir. Tedarikçiler, gerçek veya potansiyel bir çıkar çatışmasının ortaya çıkması durumunda etkilenen tüm taraflara derhal bildirimde bulunur.

İNSANA SAYGI

Çocuk İşçiliği 

Tedarik zincirimizde çocuk işçi çalıştırmıyoruz. Tedarikçilerimiz, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) temel standartlarına ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine uygun olarak ticari faaliyetlerinde her türlü çocuk işçiliğini önler

İnsan Hakları 

Önceliğimiz insan hakları! Tedarikçilerimizden uluslararası alanda ilan edilmiş insan haklarının korunmasını desteklemelerini ve saygı duymalarını ve insan hakları ihlallerine karışmamalarını sağlamalarını bekliyoruz. 

Tedarikçilerimiz, ırklarına, renklerine, dinlerine, cinsiyetlerine, yaşlarına, etnik veya ulusal kökenlerine, engelliliklerine, cinsel yönelimlerine veya tercihlerine, cinsiyet kimliklerine, medeni hallerine, vatandaşlık durumlarına, siyasi tercihlerine veya diğer kişisel özelliklerine bakılmaksızın çalışanlara onurlu, saygılı ve adaletli davranıldığı farklı ve kapsayıcı bir çalışma ortamını teşvik eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Tedarikçilerimiz yerel düzenleme ve kurallara uygun olarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar. Tedarikçiler potansiyel iş kazaları ve hastalıklarını önlemek ve yönetmek için gerekli önlemleri almalıdır.

ÇEVREYE SAYGI

Çevresel Sürdürülebilirlik

Polimer Arge faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreyi korumaya yönelik önlemler almayı taahhüt eder Tedarikçilerimizden kirliliği en aza indirmesini, enerji ve su dahil kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmesini, üretim ve ulaşımda sera gazı emisyonlarını en aza indirmesini bekleriz.

Tedarikçilerimiz faaliyetlerini yaparken yürürlükteki tüm çevre ve güvenlik yönetmeliklerine uyum sağlar.

Ürün Güvenliği 

Tedarikçilerimiz, tüm tehlikeli maddeler için güvenlikle ilgili tüm gerekli bilgileri içeren güvenlik bilgi formları sağlar.

Tedarikçilerimizin malzeme güvenliği ile ilgili geçerli düzenleme ve kısıtlamalara uymasını bekleriz.

Tedarikçilerimizden ilgili endişeleri, soruları veya gözlemlenen ihlalleri bildirmelerini bekliyoruz.

Email: surdurebilirlik@polimerarge.com

Bize Ulaşın

Ekibimize iletmek istediğiniz her türlü soru ve talepleriniz için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz

Lütfen bekleyiniz.. E-posta adresi hatalı. * işaretli alanlar boş bırakılamaz. Mesajınız başarı ile gönderildi. Hata oluştu lütfen tekrar deneyiniz.