Misyon ve Vizyon

Misyonumuz, vizyonumuz ve kalite politikamız

Misyonumuz

Milli değerlerimize sahip çıkarak Türkiye'de insan ve çevre değerlerini en üstte tutarak; verimli, değer yaratan bir organizasyon ile hizmet ettiğimiz sektörlerin ihtiyaçlarına göre, en yüksek kalitede, en güvenli, en verimli şekilde üretim ve ticaret yapmak. Bu şekilde ülkemizin ihtiyacı olan ithal edilen hammaddeleri daha fazla Türkiye'den temini sağlayarak hem katma değeri ülkemizde yaratarak Türkiye'mizin ekonomisine katkıda bulunmak hem de ülkemizin en büyük zafiyetlerinden biri olan negatif dış ticaret dengesinin düzeltilmesi için ithal edilen hammaddelerin yerini yerli ürünlerin almasını sağlamak.

Vizyonumuz

Üretim tesislerimizin tüm dünyadaki rakipleri ile teknoloji ve verimlilik açısından rekabet edebilen bir akıllı bir yapı oluşturarak, uluslararası bir polyester reçine üretim tesisi olmasını sağlamak.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

 • Ürünlerimizi, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalitede, işgücü, hammadde ve enerji kaynaklarını verimli kullanarak, çevreye
  dost olarak üretmeyi,

 • Polimer Ar-Ge olarak tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için ürünleri ve hizmetleri gerçekleştirmeyi,

 • Kalitede standardizasyonu sağlamayı ve prosedürlerimize üretimin bütün alanlarında kaliteye uymayı,

 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip ederek ürünlerimize uygulamayı,

 • Yaratıcılığı teşvik etmek ve bilgi birikimini her alanda eğitimlerle desteklemeyi,

 • Kalite bilincini arttırmayı ve tüm yönetici ve çalışanları kaliteden ve her alanda verimlilikten sorumlu tutmayı,

 • Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak entegre yönetim sistemi şartlarına uymayı ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

 • Sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarda, zararları en az düzeye indirecek tedbirler almayı,

 • Büyük Endüstriyel Kaza oluşmaması için gerekli olan önlemleri almayı, oluşması halinde zararları en az düzeye indirecek tedbirleri sağlamayı,

 • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin katılımı ve istişaresini sağlayarak, tüm süreçlere yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini sağlamak amacıyla mesleki ve davranışsal yetkinlikleri artıracak ortamı oluşturmayı ve eğitimler düzenlemeyi,

 • İş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve risklerini azaltmayı,

 • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları almayı,

 • Çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamayı,

 • Tüm birimlerimizde kullanılan elektrik enerjisi, su, kâğıt gibi kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmeyi ve enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı, bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamayı,

 • Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,

 • Faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıkların geri dönüşümünü sağlamayı ve tüketimini azaltıcı önlemler almayı, yüksek karbon salınımına etki edecek olaylardan kaçınmayı,

 • Yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak atık yönetiminin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun ürünler üreterek sektörde öncü olmayı,

 • Mevzuatlar çerçevesinde ürün üretirken gerek çalışanlarımızın gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımayı,

 • Çalışanlarımızın sunduğu ürün kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamayı,

 • Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamayı,

 • Ürün ve Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin arttırılmasını ve sürdürülmesini sağlamayı,

 • Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmayı,

 • Entegre yönetim sisteminin düzgün işletilmesini, performansının artırılmasını, sürekli iyileştirilmesini ve gözden geçirilmesini sağlamayı,

 • Entegre yönetim sistemi kapsamında paydaşlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla iş birliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeyi,

 • Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin, ziyaretçilerin ve yerel toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı,

 • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmeyi, buna bağlı olarak gerekli kaynakları sağlamayı,

 • Kapsam dâhilindeki kurumsal bilginin gizliliğini, bütünlüğünü, yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini sağlamayı,

 • Entegre yönetim sistemlerinin ilgili yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde hareket etmeyi; hizmetleri hatasız, mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak sunmayı,

 • İş süreçlerinin bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında hazırlanan ve onaylanan politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı,

 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak yönetilmesini,

 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmayı, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirmek amacıyla eğitimlerin gerçekleştirilmesini,

 • Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla, dinamik bir yapı oluşturmayı ve otoriteler ile iletişimleri artırmayı,

 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kapsamının genişletilmesi için çalışmalarda bulunmayı,

  taahhüt eder.

Yönetim Sistemi Kapsamı

Kapsam (Belge Kapsamı): Doymuş ve Doymamış Polyester Reçine Üretimi

EYS Kapsamı: Polimer Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen ürünlerin piyasaya sunulmasında kullanılan Entegre Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin yönetilmesi, denetimleri, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlanması, gerçekleştirilmesi, gözden geçirilmesi ve düzeltici faaliyetlerin yapılmasına yönelik çalışmalarda kullanılan ve tanımlanmış sınırlarda yer alan yönetim hizmetleridir.

Bize Ulaşın

Ekibimize iletmek istediğiniz her türlü soru ve talepleriniz için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz

Lütfen bekleyiniz.. E-posta adresi hatalı. * işaretli alanlar boş bırakılamaz. Mesajınız başarı ile gönderildi. Hata oluştu lütfen tekrar deneyiniz.