Misyon ve Vizyon

Misyonumuz, vizyonumuz ve kalite politikamız

Misyonumuz

Milli değerlerimize sahip çıkarak Türkiye'de insan ve çevre değerlerini en üstte tutarak; verimli, değer yaratan bir organizasyon ile hizmet ettiğimiz sektörlerin ihtiyaçlarına göre, en yüksek kalitede, en güvenli, en verimli şekilde üretim ve ticaret yapmak. Bu şekilde ülkemizin ihtiyacı olan ithal edilen hammaddeleri daha fazla Türkiye'den temini sağlayarak hem katma değeri ülkemizde yaratarak Türkiye'mizin ekonomisine katkıda bulunmak hem de ülkemizin en büyük zafiyetlerinden biri olan negatif dış ticaret dengesinin düzeltilmesi için ithal edilen hammaddelerin yerini yerli ürünlerin almasını sağlamak.

Vizyonumuz

Üretim tesislerimizin tüm dünyadaki rakipleri ile teknoloji ve verimlilik açısından rekabet edebilen bir akıllı bir yapı oluşturarak, uluslararası bir polyester reçine üretim tesisi olmasını sağlamak.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

 • Ürünlerimizi, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalitede, işgücü, hammadde ve enerji kaynaklarını verimli kullanarak, çevreye dost olarak üretmek,
 • Polimer Ar-Ge olarak tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için ürünler ve hizmetler gerçekleştirmek,
 • Kalitede standardizasyonu sağlamak ve prosedürlerimize üretimin bütün alanlarında ve kalitede uymak,
 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip ederek ürünlerimize uygulamak,
 • Yaratıcılığı teşvik etmek ve bilgi birikimini her alanda eğitimlerle desteklemek,
 • Kalite bilincini arttırmak ve tüm yönetici ve çalışanları kaliteden ve her alanda verimlilikten sorumlu tutmak,
 • Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak entegre yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarda, zararları en az düzeye indirecek tedbirler almak,
 • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin katılımı ve istişaresini sağlayarak, tüm süreçlere yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini sağlamak amacıyla mesleki ve davranışsal yetkinlikleri artıracak ortamı oluşturmak ve eğitimler düzenlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ortadan kaldırmak ve risklerini azaltmak,
 • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları almak,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak,
 • Tüm birimlerimizde kullanılan elektrik enerjisi, su, kâğıt gibi kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak,
 • Faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve tüketimini azaltıcı önlemler almak, yüksek karbon salınımına etki edecek olaylardan kaçınmak,
 • Yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak atık yönetiminin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun ürünler üreterek sektörde öncü olmak,
 • Mevzuatlar çerçevesinde ürün üretirken gerek çalışanlarımızın gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
 • Çalışanlarımızın sunduğu ürün kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,
 • Ürün ve Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin arttırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak,
 • Entegre yönetim sistemimizi performansının artırılması ve sürekli iyileştirilmesi hepimizin en önemli görevidir.
 • Kapsam dâhilindeki kurumsal bilginin gizliliğini, bütünlüğünü, yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde hizmetleri; hatasız, mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak sunmayı,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını, işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • İş süreçlerinin bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında hazırlanan ve onaylanan politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak yönetilmesini,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirmek amacıyla eğitimlerin gerçekleştirilmesini,
 • Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla, dinamik bir yapı oluşturmayı ve otoriteler ile iletişimleri artırmayı,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kapsamının genişletilmesi için çalışmalarda bulunmayı,

taahhüt eder.

Yönetim Sistemi Kapsamı

Kapsam (Belge Kapsamı): Doymuş ve Doymamış Polyester Reçine Üretimi

EYS Kapsamı: Polimer Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen ürünlerin piyasaya sunulmasında kullanılan Entegre Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin yönetilmesi, denetimleri, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlanması, gerçekleştirilmesi, gözden geçirilmesi ve düzeltici faaliyetlerin yapılmasına yönelik çalışmalarda kullanılan ve tanımlanmış sınırlarda yer alan yönetim hizmetleridir.

BYS (Belge Kapsamı): Doymuş ve doymamış polyester reçine üretimi, gümrük, dış ticaret, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri.

BYS Kapsamı: Polimer Ar Ge San ve Tic. A.Ş. tarafından verilen hizmetlerin sunumunda sunulan Bilgi İşlem Faaliyetlerinin yönetilmesi, denetimleri, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlanması, gerçekleştirilmesi, gözden geçirilmesi ve önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalarda kullanılan ve tanımlanmış sınırlarda yer olan ağ / sistem / işletim yönetimi hizmetleridir.

Bize Ulaşın

Ekibimize iletmek istediğiniz her türlü soru ve talepleriniz için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz

Lütfen bekleyiniz.. E-posta adresi hatalı. * işaretli alanlar boş bırakılamaz. Mesajınız başarı ile gönderildi. Hata oluştu lütfen tekrar deneyiniz.